Алматы ЖЭО-2-нің БКЗ-420 жану камерасындағы шаң көмірлі алаудың жануын компьютерлік модельдеу

  • А. С. Аскарова Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті
  • С. А. Болегенова Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті
  • А. Бекмухамет Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті
  • Г. К. Мукашева Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті
  • Ж. Бердавлетова Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті

Аннотация

Берілген мақала атқаратын жылу электр станциясының өндірістік қазандықтарының жану камерасында қатты отынды тозаңды түрінде жағу кезінде орын алатын жылумассатасымалдау процестерін зерттеуге арналған. Әрі зерттеу мәселесінің физика-математикалық, химиялық модельдерімен қатар алға қойылған есептің алгоритмі және
сандық әдісі жасақталған. Алматы ЖЭО 2-нің БКЗ-420 қазандығының техникалық сипаттамаларын ескере отырып жану қазандығының геометриялық моделі зерттелген. Сонымен қатар Навье-Стокстың үш өлшемді теңдеулерінің, химиялық реакциялардың кинетикасы ескеріліп жылу мен масса тасымалданудың, турбуленттілік пен ортаның көпфазалылығы, конвективті және радиациялық жылуалмасу теңдеулері негізінде камераның барлық көлемі бойында, әрі оның негізгі көлденең бойлық қималарында сондай-ақ шығыс аймағында ағыстардың аэродинамикалық, жылулық және концентрациялық сипаттамалары анықталды. Жану қазандығының құрылымдық және геометриялық параметрлерінің жылу масса тасымалы процесіне әсері зерттеліп, күлділігі жоғары Екібастұз көмірін БКЗ-420 жану
қазандығында тиімді жағу әдісі ұсынылған.

Литература

1. Aliyarov B.K., Aliyarova M.B. Szhiganiye kazakhstanskikh ugley na TES i na krupnyk hkotel’nykh. - Almyty, 2012. -130s.

2. Yun A.A., Krylov B.A. Raschet i modelirovaniye turbulentnykh techeniy s teploobmenom, smesheniyem, khimicheskimi reaktsiyami i dvukhfaznykh techeniy v programmnom komplekse Fastest-3D: Uchebnoye posobiye. - M.: Izd-vo MAI, 2007. – 116 s.

3. Askarova A., Bolegenova S., Gabitova Z., Bekmukhamet A., Ospanova Sh., Beketaeva M., Ergalieva A., Thermal characteristics at combustion of solid pulverized coal fuel in the furnace chamber of TPP// Materials of IV «Science, Technology and Higher Education» Conference, January 2014, Westwood, Canada 2014, -P. 323-330.
Как цитировать
АСКАРОВА, А. С. et al. Алматы ЖЭО-2-нің БКЗ-420 жану камерасындағы шаң көмірлі алаудың жануын компьютерлік модельдеу. Вестник. Серия Физическая (ВКФ), [S.l.], v. 52, n. 1, p. 12-20, apr. 2015. ISSN 2663-2276. Доступно на: <https://bph.kaznu.kz/index.php/zhuzhu/article/view/345>. Дата доступа: 22 june 2021
Раздел
Теплофизика и теоретическая теплотехника

Ключевые слова

Турбуленттік жану; Отын; Алау; Жану камерасы; Ағыс аэродинамикасы

Наиболее читаемые статьи этого автора (авторов)

Особенность: этот модуль требует, что бы был включен хотя бы один модуль статистики/отчетов. Если ваши модули статистики возвращают больше одной метрики, то пожалуйста также выберите главную метрику на странице настроек сайта администратором и/или на страницах настройки управляющего журналом.