Процессы рассеяния нуклидов гелия на ядрах 28Si

Авторы

DOI:

https://doi.org/10.26577/RCPh.2021.v79.i4.03
        118 31

Ключевые слова:

упругое и неупругое рассеяние, оптическая модель, оптический потенциал, метод связанных каналов

Аннотация

50.5 МэВ α - бөлшектері мен 60 МэВ 3He иондарының 28Si ядроларынан серпімді және серпімсіз шашырауы туралы эксперименттік мәліметтер ядроның стандартты оптикалық моделі шеңберінде талданды, онда серпімсіз арналардың әсері соқтығысатын ядролардың өзара әрекеттесу потенциалына феноменологиялық жорамал сіңіргіш бөлігін енгізу арқылы есептелді. Теориялық талдау нәтижесінде алынған ядролық өзара әрекеттесу потенциалының оңтайлы мәндері зерттелетін ядроның 1.78 және 4.61 МэВ қозған күйлерінен гелий иондарының серпімсіз шашырауына арналған қималарды зерттеу үшін пайдаланылды. Каналды байланыстыру әдісімен талдаудан, серпімді және серпімсіз арналарды ескере отырып есептеулер жүргізілді, α-бөлшектері үшін квадруполды деформация параметрінің мәні β2 = 0.37 және 3He иондары үшін β2 = 0.49 анықталды. Есептелген мәндер мен эксперименттік деректер арасындағы оңтайлы келісімге V, W және β2 параметрлерін өзгерту арқылы қол жеткізілді. Табылған параметрлер протондардың, дейтерондардың және α-бөлшектердің шашырауынан бұрын алынған мәндермен сәйкес келеді. 0+ – 2+ байланысынан алынған квадруполды деформацияны ғана ескере отырып, көлденең қималардың серпімді және серпімді емес шашырауы туралы барлық үш тәжірибелік мәліметтердің жақсы сипаттамасына қол жеткізілді.

Библиографические ссылки

1. P.E. Hodgson, Rep. Prog. Phys. 34, 765-819 (1971).

2. B.M. Sadykov, T.K. Zholdybayev, N. Burtebayev, et.al. Eur. Phys. J. A57, 130 (2021).

3. K.R. Artemov, M. Brenner, M.S.Golovkov, et.al. Yadernaya Fizika, 55(4), 884-889 (1992) (in Russ.).

4. P. Manngard, M. Brenner, M.M. Alam, et.al. Nucl. Phys. A504, 130-142 (1989).

5. L.I. Galanina, N.S. Zelenskaya, I.A. Konyukhova, et.al. Phys. At. Nucl. 73, 1339–1350 (2010).

6. Y.K. Kwon, C.S. Lee, S. Kubono, J Korean Phys. Soc. 51, 1635–1639 (2007).

7. D.H. Youngblood, H.L. Clark, and Y.W. Lui, Phys. Rev. C57, 1134–1144 (1998).

8. Yu.A. Berezhnoy and A.S. Molev, Modern Phys. Lett. A35, 2050159 (2020).

9. Y. Kanada-En’yo, and K. Ogata, Phys. Rev. C101, 064607 (2020).

10. P. Adsley, V.O. Nesterenko, M. Kimura, et.al. Phys. Rev. C 103, 044315 (2021).

11. N. Burtebayev, M. Nassurlla, et.al. Int. J. Mod. Phys. E1850094 (2018).

12. N. Burtebayev, A. Duysebayev, B.A. Duysebayev, et.al. Int. J. Mod. Phys. E26, 1750018 (2017).

13. P. Leleux, P.C. Macq, J.P. Meulders, C. Pirart, Z. Phys. 271, 139-148 (1974).

14. K.P. Artemov, V.Z. Goldberg, V.P. Rudakov, I.N. Serikov, Yadernaya Fizika, 13, 268-276 (1971) (in Russ.).

15. C.B. Fulmer, G. Mariolopoulos, G. Bagieu, et.al. Phys. Rev. C18, 621–631 (1978).

16. N. Willis, I. Brissaud, Y. Le Bornec, B. Tatischeff, and G. Duhame, Nucl. Phys. A204, 454–464 (1973).

17. T. Yamagata, H. Utsunomiya, M. Tanaka, et.al. Nucl. Phys. A589, 425–434 (1995).

18. N. Burtebayev, A. Duisebayev, B.A. Duisebayev, et.al. Int. J. Mod. Phys. E27, 1850042 (2018).

19. N.T. Burtebaev, A. Duysebaev, G.N. Ivanov, Izvestiya Akademii Nauk Kazakh SSR, 6, 49-53 (1984) (in Russ.).

20. N.T. Burtebaev, A.A. Vinogradov, A.D. Vongai, et.al. Izvestiya Akademii Nauk Kazakh SSR, 2, 65-68 (1975) (in Russ.).

21. F.G. Perey, NBI version (1976).

22. M. Avrigeanu, W. von Oertzen, A.J.M. Plompen, and V. Avrigeanu, Nucl. Phys. A723, 104–126 (2003).

23. H. Guo, Y. Xu, H. Liang, Y. Han, and Q. Shen, Phys. Rev. C83, 064618 (2011).

24. D. Y. Pang, P. Roussel-Chomaz, H. Savajols, R.L. Varner, and R. Wolski, Phys. Rev. C81, 019902 (2010).

25. Y. Xu, H. Guo, Y. Han, and Q. Shen, Sci China Phys. Mech. 54, 2005-2014 (2011).

26. R.M. DeVries, D.A. Goldberg, J.W. Watson, M.S. Zisman, and J.G. Cramer, Phys. Rev. Lett. 39, 450–453 (1977).

27. G. Madurga, M. Lozano, and A. Jadraque, Phys. Lett. B95, 358–360 (1980).

28. J. Raynal, Computer code ECIS-88 (unpublished).

Загрузки

Опубликован

2021-12-02

Выпуск

Раздел

Теоретическая физика. Физика ядра и элементарных частиц. Астрофизика

Наиболее читаемые статьи этого автора (авторов)

1 2 > >>