Этанолдың криовакуумды конденсаттарының асқын суытылған сұйық фазасының болуы туралы мәселе

Авторы

  • A. Aldiyarov Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университетi Алматы қ., Қазақстан
  • S. Kadylbek Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университетi Алматы қ., Қазақстан

Аннотация

Авторлардың бұрын этанолдың криовакуумды конденсаттарының жұқа қабықшаларына жүргізген ИҚ-спектрометрлік және термодесорбциялық зерттеулері және осы нәтижелерді топ жұмыстарының мәліметтерімен салыстыру этанолдың төменгі температуралы күйлерінің болуының температуралық интервалдарына қатысты бірқатар қорытынды жасауға түрткі болды. Қосымша алынған тәжірибелік мәліметтер шыныға өту температурасынан Tg ≈ 98 K төменгі температураларда түзілген этанолдың криовакуумды конденсаттары кезекті термоүдетілетін түрөзгерістерден кейін асқын суытылған сұйық фаза деп аталатын күйден өтетіндігіне нұсқайды. Қатты дене – сұйық ауысуының температура интервалы (97-100 К) сұйық фазаны шыныға айналдыру арқылы қол жеткізілген этанол үлгілерін зерттеуден алынған авторлардың мәліметтерімен жақсы сәйкес келеді. Зерттеулер төментемпературалық әмбебап тәжірибелік ИҚ-спектрофотометрде жүргізілді. Зерттелетін үлгілердің температуралары 16 К-нен 120 К-ге дейін өзгертіліп отырды. Криоконденсациялау кезіндегі газ фазасының қысымы сынап бағанасы бойынша P=5×10-5 мм.Hg құрады. Инфрақызыл спектрлер диапазоны толқындар саны бойынша 400 см-1-ден 4200 см-1-ге дейін болды.

Библиографические ссылки

1 Grant E.H., Buchanan T.J., Cook H.F. Deflections of plates on elastic foundation // J. Chem. Phys., 1957. № 6, pp 156-175.

2 Reid C. Viscoelastic properties of ice // J. Chem. Phys. 1959. № 2, pp 182-190.

3 A. Aldiyarov, M. Aryutkina, A. Drobyshev, M. Kaikanov, V. Kurnosov, Investigation of dynamic glass transitions and structure transformations in cryovacuum condensates of ethanol // Low Temp. Phys., 2009. № 4, p 251.

4 Y-Z, Yue and C. A. Angell, Nature, Clarifying the glass transition behavior of water by comparison with hyperquenched inorganic glasses // J. Chem. Phys. 2004. pp 717-721.

5 A. Drobyshev, A. Aldiyarov, V. Kurnosov, N. Tokmoldin. Thermally stimulated transformations in cryovacuum water ices // Low. Temp. Phys. 2007. Vol. 33, pp355-361.

6 A. Drobyshev, K. Abdykalykov, A. Aldiyarov, V. Kurnosov, N. Tokmoldin. IR spectra of water polyaggregates in a nitrogen cryomatrix // Low Temp. Phys. 2007. Vol. 33, pp 699-703.

7 Grant E.H., Buchanan T.J., Cook H.F. Deflections of plates on elastic foundation // J. Chem. Phys. 1957. V. 26, № 6, pp 156-175.

8 C. Talon, M. Ramos, S. Vieira, G. Guello, F. Bermejo, A. Griado, M. Senent, S. Bennington, H. Fischer, H. Schober. Investigation of dynamic glass transitions and structural transformations in cryovacuum condensates // Phys.1998. V. 58, p 745.

9 M.A. Ramos, I. Shmyt’ko, E. Arnautova, R. Jim.enez-Riob.oo, V. Rodrigez-Mora, S. Vieira, M.J. Capit.an. J. Non-Cryst. Solids. 2006. Vol. 352, pp 47-69.

10 A. Aldiyarov, M. Aryutkina, A. Drobyshev, M. Kaikanov, V. Kurnosov. Investigation of dynamic glass transitions and structure transformations in cryovacuum condensates of ethanol // Low Temp. Phys. 2009. № 6, p 251.

11 А. Алдияров, М. Арюткина, А. Дробышев, В. Курносов, ИК-спектроскопия этанола в криоматрице азота // Физика низких температура. 2011. №6,p 37.

12 Zimmerman R., Pimental G. The infrared spectrum of ice; temperature dependence of the hydrogen bond potential function // Advances in molecular spectroscopy. New York Bentwood. 1962. pp 726-737.

13 Lippincott E.R., Schroeder R., The mechanical properties of single crystals of pure ice // J. Chem. Phys. 1955. № 10, pp 1099-1111.

Загрузки

Опубликован

2013-06-17

Выпуск

Раздел

Теплофизика и теоретическая теплотехника

Наиболее читаемые статьи этого автора (авторов)

1 2 > >>