The use of new technologies in the teaching of physics

  • Ye.A. Daineko International University of Information Technologies, Institute of Applied Sciences and Information Technologies, Kazakhstan, Almaty
  • M.T. Ipalakova International University of Information Technologies, Kazakhstan, Almaty
  • Zh.Zh. Bolatov International University of Information Technologies, Kazakhstan, Almaty
  • D.D. Tsoy International University of Information Technologies, Kazakhstan, Almaty
  • A.B. Zhunis International University of Information Technologies, Kazakhstan, Almaty

Abstract

Қазіргі таңда білім беру саласында қашықтықтан білім беру кең таралуда. Алайда пәндік ерекшеліктеріне орай, жаратылыстану ғылымдары жаңа ақпараттық технологиялар мен технологиялық тәсілдерді қолдану бойынша артта қалып келеді. Мұның себебі – аталған пәндер құрылғылармен жұмыс жасау барысында тәжірибелік дағдыларға тиімді қол жеткізу үшін және эксперименттік мәліметтерді алу мен талдай білу үшін қажетті зертханалық жұмыстарды орындауды талап етеді. Аталған зертханалық жұмыстарды арнайы жабдықталған зертханаларда жүзеге асыру қажет, алайда орта білім беру орындарында мұндай толықтай қамсыздандырылған зертханалар жеткіліксіз. Осы орайда компьютерлі графика, қосымша шындық, есептеуіш динамика мен виртуалды әлем секілді жаңа технологиялар көмекке келеді.  Мақалада білім беруде жаңа технологиялардың қолданылуы қарастырылған.  Заманауи өмірдің көптеген салаларына түрлі инновациялық өнімдерді енгізуге талдау жүргізілген. Білім беру саласында, атап айтқанда, физиканы оқытуда түрлі оқыту бағдарламаларын қолданудың артықшылықтары мен мүмкіндіктері қарастырылған. Қосымша және виртуалды шындықты қолдану арқылы физиканы оқыту үшін бірегей бағдарламалық өнімдер ұсынылған.   Аталған технологиялар қолданушылық интерфейсті айтарлықтай байытуға мүмкіндік береді. Виртуалды зертхана физикалық зертхана мен тәжірибелік есептерден тұрады. Жаңа өнім платформасы ретінде Microsoft XNA, Unity 3Dengine таңдап алынған. Негізгі функционал C#(.NET) арқылы жазылған. Графикалық үлгілер 3DX MAX арқылы жасалынған. Жұмыста функционал, қолданылушы интерфейс пен бағдарламалық қамтамасыз ету қарастырылған. Аталған бағдарламалық өнімдерді талдау нәтижелері физиканы дәстүрлі оқытуға қарағанда жаңа технологияларды қолдану арқылы оқытудың артықшылықтарын анықтауға мүмкіндік береді.      Зерттеу нәтижесіне сай, оқыту үрдісінде жаңа технологияларды қолдану физикаға қатысты бірегейлігімен ерекшеленді және түрлі білім беру ұйымдарында оқытудың әртүрлі деңгейлерінде кеңінен енгізудің перспективаларын ұсынады. Мұндай тәсіл білім беруді одан әрі қолжетімді, кауіпсіз және қызықты етуге мүмкіндік береді. Жүргізілген зерттеудің нәтижесі ретінде  жасалған бағдарламалық қамтамасыз етуді ғана емес, сонымен қатар болашақтағы зерттеулерде қолдануға болатын жинақталған тәжірибені айтуға болады.

References

1 M. Mukhopadhyay, M. Parhar, ICT in Indian Higher Education Administration and Management. ICT in Education in Global Context. Part of the series Lecture Notes in Educational Technology, (Berlin, Heidelberg, 2014), p. 263-283.

2 Chee-Kit Looi, W.L. David Hung, ICT-in-Education Policies and Implementation in Singapore and Other Asian Countries, (Dordrecht, Springer, 2004), p. 27-39.

3 Uchenna R. Efobi, Evans S. Osabuohien, Technology and Innovation for Social Change, 67-84 (2014).

4 Samia Mohamed Nour, Overview of the Use of ICT and the Digital Divide in Sudan. Information and Communication Technology in Sudan, Part of the series Contributions to Economics, 127-266 (2014).

5 Crăciun Dana, Bunoiu Mădăli, Boosting physics education through mobile augmented reality. Proc. Of the AIP Conference, p. 050003-1–050003-6, (2017).

6 J.M. Sanchez-Garcia, P. Toledo-Morales, Red-Revista de Educacion a Distancia, 55, 5-15 (2017).

7 P. Salinas, E. González-Mendívil, Int. journal of Interactive Design and Manufacturing, 11, 829-837 (2017).

8 https://play.google.com/store/apps/details?id=com.arloopa.chemistryvr&hl=ru]

9 https://www.youtube.com/watch?v=XKbwmTG8chQ

10 Ye. Daineko, V. Dmitriyev, M. Ipalakova, Computer Applications in Engineering Education, 1, 39-47 (2017).

11 Ye. Daineko, M. Ipalakova, Zh. Bolatov, Programming and Computer Software, 43, 161-171 (2017).
Published
2018-09-28
How to Cite
DAINEKO, Ye.A. et al. The use of new technologies in the teaching of physics. Recent Contributions to Physics (Rec.Contr.Phys.), [S.l.], v. 66, n. 3, p. 99-104, sep. 2018. ISSN 1563-0315. Available at: <http://bph.kaznu.kz/index.php/zhuzhu/article/view/654>. Date accessed: 20 oct. 2018.
Section
Methods of teaching high school physics

Most read articles by the same author(s)

Obs.: This plugin requires at least one statistics/report plugin to be enabled. If your statistics plugins provide more than one metric then please also select a main metric on the admin's site settings page and/or on the journal manager's settings pages.