«Twins paradox» in particle physics

  • М.А. Zhusupov Al-Farabi Kazakh National University, IETP, Kazakhstan, Almaty
  • А.М. Zhusupov Al-Farabi Kazakh National University, IETP, Kazakhstan, Almaty
  • К.А. Zhaksybekova Al-Farabi Kazakh National University, IETP, Kazakhstan, Almaty
  • R.S. Kabatayeva Al-Farabi Kazakh National University, IETP, International Information Technology University, Kazakhstan, Almaty

Abstract

Барлық инерциалдық санақ жүйелерінде жарық жылдамдығының тұрақтылығында негізделген координата және уақыт үшін Лоренц релятивтік түрлендірулерінің қорытындысы берілген. Импульс және толық энергия үшін релятивтік қатынастарды қолдана отырып инварианттық масса үшін теңдеу табылды. Осымен байланысты тыныштық массасы, релятивтік массасы, қозғалыс массасы және тағы басқа да жиі кездесетін масса анықталамаларының физикалық мағынасының жоқ екендегі айтылуда. Энергия және массаның эквиваленттілігі жөнінде жағдай айтып кетілуде: масса және тыныштық Е0 энергиясы эквиваленттілігі жөнінде ғана айтуға болады.
Лоренц түрлендірулерінің салдары белгілі егіздер парадоксы болып табылады. Дегенмен, айтылған эффекттің ең бірінші тексерілуі элементар бөлшектер әлемінде табылды: 1 ГэВ энергиялы мю-минус-мезондардың орташа өмір сүру уақыты бір ретке ұлғаяды. 600 ГэВ энергиялы сигма-минус-гиперондардың өмір сүру уақыты тіпті 500 есе артады! Екі эффект те экспериментте тексерілді.
Қазіргі замаңғы физикалық әдебиетте айтылған сұрақтың қысқаша шолуы берілген.

References

1 P. Pesic, European Journal of Physics, 6 (24), 585-590 (2003).

2 R. Suleiman, Physics Essays, 29, 179-180 (2016).

3 T. Mueller, A. King, D. Adis, American Journal of Physics, 76 (4-5), 360-373 (2008).

4 H.E. Wilhelm, Physics Essays, 6 (3), 420-435 (1993).

5 F. Giraldi, Journal of Physics A – Mathematical and Theoretical, 51 (43) (2018).

6 K. Urbanowski, Physics Letters B, 737, 346-351 (2014).

7 Self S.B. A logical examination of the nature of time // Physics Essays. – 2016. – Vol.29 (2). – P.261-271.

8 S.A. Hojman, Physical Review D, 98 (8) (2018).

9 L.B. Okun’, Uspekhi fizicheskihk nauk, 158 (3), 511-530 (1989). (in Russ)

10 L.B. Okun’, Uspekhi fizicheskikh nauk, 170 (12), 1366-1371 (2000). (in Russ)

11 М. Born, Eishteinovskaya teoriya otnositel’nosti, (Moscow, Mir, 1972), 368 s. (in Russ)

12 R. Feynman Kharacter fizicheskikh zakonov, (Мoscow, Nauka, 1987), 160 s. (in Russ)

13 R., Feynman, R.B., Leytonm, М. Sands, Feynmanovskiye lektcii po fizike, (Мoscow, Mir, 1965-1967 ... 1969-1978).

14 L.D. Landau, Yu.B. Rumer Chto takoe teoriya otnositel’nosti, (Мoscow, Sov. Rossiya, 1975), 112 s. (in Russ)

15 L. Marder, Paradox chasov, (Мoscow, Mir, 1974), 226 s. (in Russ)

16 М.А. Zhusupov, R.S. Kabatayeva, S.K. Sakhiev, Kvantovaya teoriya rasseyaniya, (Almaty: Qazaq universiteti, 2015), 203 s. (in Russ)

17 М.А. Zhusupov, Izuchenie kursa “Relyativistskiy invariant i izmerenie mass nestabil’nykh elementranykh chastits” v vuze, Mezhdunarodnyi forum Evraziyiskoi assotciatcii pedagogicheskikh universitetov “Problemy nepreryvnogo pedagogicheskogo obrazovaniya: traditcii I innovatcii”. Programma (Almaty, Kazakhstan, 2018), s.5. (in Russ)
Published
2019-09-26
How to Cite
ZHUSUPOV, М.А. et al. «Twins paradox» in particle physics. Recent Contributions to Physics (Rec.Contr.Phys.), [S.l.], v. 70, n. 3, p. 74-81, sep. 2019. ISSN 2663-2276. Available at: <https://bph.kaznu.kz/index.php/zhuzhu/article/view/1175>. Date accessed: 31 oct. 2020. doi: https://doi.org/10.26577/RCPh-2019-i3-9.
Section
Methods of teaching high school physics

Most read articles by the same author(s)

Obs.: This plugin requires at least one statistics/report plugin to be enabled. If your statistics plugins provide more than one metric then please also select a main metric on the admin's site settings page and/or on the journal manager's settings pages.